Thể LoạI Cúm và cảm lạnh

Nếu bạn ngủ ít, bạn sẽ bị cảm lạnh nhiều hơn
Cúm và cảm lạnh

Nếu bạn ngủ ít, bạn sẽ bị cảm lạnh nhiều hơn

Nếu muốn tránh bị cảm lạnh trong mùa đông này, bạn nên ngủ nhiều hơn 6 tiếng mỗi đêm Kết quả của một nghiên cứu mới đây cho thấy những người trưởng thành ngủ ít hơn 5 - 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn 4 lần so với những người ngủ suốt đêm. trừ bảy giờ trở lên. Giấc ngủ cũng quan trọng đối với sức khỏe của bạn như chế độ ăn uống và tập thể dục.

ĐọC Thêm

Cúm và cảm lạnh

Nếu bạn ngủ ít, bạn sẽ bị cảm lạnh nhiều hơn

Nếu muốn tránh bị cảm lạnh trong mùa đông này, bạn nên ngủ nhiều hơn 6 tiếng mỗi đêm Kết quả của một nghiên cứu mới đây cho thấy những người trưởng thành ngủ ít hơn 5 - 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn 4 lần so với những người ngủ suốt đêm. trừ bảy giờ trở lên. Giấc ngủ cũng quan trọng đối với sức khỏe của bạn như chế độ ăn uống và tập thể dục.
ĐọC Thêm