Thể LoạI Tinh thần kinh doanh

25 doanh nghiệp tuyệt vời với tương lai
Tinh thần kinh doanh

25 doanh nghiệp tuyệt vời với tương lai

Gần đây tôi đã viết cho UNIMOOC 100 ý tưởng để bắt đầu kinh doanh trên Internet (liên kết bên dưới) và tôi không thể tránh khỏi việc so sánh bài tập này về động lực kinh doanh với bài tập được Business Insider thực hiện gần đây "25 xu hướng khổng lồ sẽ khiến mọi người kiếm được hàng tỷ đô la" (25 Xu Hướng Lớn Sẽ Kiếm Hàng Tỷ Đôla Mọi Người).

ĐọC Thêm

Tinh thần kinh doanh

Những người bạn của tôi từ Tiềm năng tối đa, liều thuốc giải độc cho khủng hoảng

Nơi mà cuộc khủng hoảng có ảnh hưởng lớn nhất Alicante, như được biết đến, là một trong những tỉnh của Tây Ban Nha nơi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và đau thương nhất. Sự biến mất hàng loạt của các công ty và việc làm và sự sụp đổ tuyệt đối của kỳ vọng diễn ra ngày càng sâu rộng do phạm vi rộng hơn của cuộc khủng hoảng tài chính và bất động sản.
ĐọC Thêm
Tinh thần kinh doanh

25 doanh nghiệp tuyệt vời với tương lai

Gần đây tôi đã viết cho UNIMOOC 100 ý tưởng để bắt đầu kinh doanh trên Internet (liên kết bên dưới) và tôi không thể tránh khỏi việc so sánh bài tập này về động lực kinh doanh với bài tập được Business Insider thực hiện gần đây "25 xu hướng khổng lồ sẽ khiến mọi người kiếm được hàng tỷ đô la" (25 Xu Hướng Lớn Sẽ Kiếm Hàng Tỷ Đôla Mọi Người).
ĐọC Thêm