Thể LoạI Scotland

Vườn Scotland
Scotland

Vườn Scotland

Có lẽ vì bản thân Scotland là một khu vườn nên những khu vườn ở Scotland là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất đối với du lịch. Nhiều khu vườn nằm trong vùng lân cận của các lâu đài, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tham quan tổng hợp các lâu đài và khu vườn. Tuyển chọn các khu vườn của chúng tôi được lấy từ Văn phòng Du lịch Scotland, nơi chúng tôi đã thêm vị trí của chúng trên Google Maps.

ĐọC Thêm

Scotland

Vườn Scotland

Có lẽ vì bản thân Scotland là một khu vườn nên những khu vườn ở Scotland là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất đối với du lịch. Nhiều khu vườn nằm trong vùng lân cận của các lâu đài, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tham quan tổng hợp các lâu đài và khu vườn. Tuyển chọn các khu vườn của chúng tôi được lấy từ Văn phòng Du lịch Scotland, nơi chúng tôi đã thêm vị trí của chúng trên Google Maps.
ĐọC Thêm